Document sobre la reforma laboral 2010

La reforma laboral del 2010 facilita a les empreses l’acomiadament col·lectiu i individual per raons econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció, i l’acomiadament individual per la resta de causes objectives.

Redueix la quantia de la indemnització que han de pagar les empreses per l’extinció contractual, a través d’ ERO i d’acomiadament individual objectiu, dels contractes indefinits signats a partir de 18 de juny 2010.

Incentiva la substitució dels contractes indefinits actuals pel contracte pel foment de
la contractació indefinida.

Però aquestes només són algunes de les conseqüències de la reforma. Per conèixer-les totes podeu descarregar-vos la presentació sobre el la reforma laboral 2010 fent clic sobre l'enllaç.

0 comentarios:

Publicar un comentario