El claustre de la Universitat de Barcelona acorda donar suport a la vaga general del 29 de setembre

El Claustre de la Universitat de Barcelona ha acordat donar suport a la convocatòria de vaga general per al proper 29 de setembre de 2010, exigint del govern un canvi de política que suposi:

La retirada d'una reforma laboral que:

• No servirà per crear ocupació.

• No reduirà la dualitat del mercat laboral.

• Facilita i abarateix l'acomiadament.

• Reforça el poder empresarial per modificar unilateralment les condicions de treball.

• Privatitza la gestió de la desocupació.

• Defensar la negociació col•lectiva com a marc de protecció de les condicions de treball, davant els intents d'atribuir a les empreses la capacitat d'incomplir els acords assolits de forma unilateral.

• Garantir el sistema públic de pensions com a eix central del nostre sistema de protecció social.

• Una política que redueixi el dèficit públic mitjançant l'increment dels ingressos i no només mitjançant la reducció de la despesa.

• Una nova política fiscal, que reforci l'estructura d'ingressos de l'Estat, apostant per una major recaptació basada en la progressivitat fiscal.

0 comentarios:

Publicar un comentario